fbpx

Regulamin Wypożyczalni Przyczep Kempingowych

REZERWACJA
1.    W celu rezerwacji przyczepy należy wysłać e-maila na adres kasia@kitecrew.pl .
2.    Po otrzymaniu e-maila od Klienta, z danymi: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, E-mail , Termin;  zostaje wysłany mailem zwrotny z Dokumentem Rezerwacji Wstępnej.
3.    Aby dopełnić rezerwację należy wpłacić Kaucję w wysokości 700zł na konto podane w Dokumencie  Rezerwacji Wstępnej. Wpłata Kaucji powinna nastąpić w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości pocztą elektroniczną z numerem konta.

4.    Zapłata: Sumę kosztów wynajmu wpłaca się na miejscu w dzień przyjazdu – pełna cena wynajmu za okres 7 dni (lub więcej).
5.    Wynajmujący może również dokonać rezerwacji wpłacając na konto całą wartość za pobyt + 700 zł Kaucji, kwoty zostały podane w potwierdzeniu rezerwacji. Dokonana wpłata Kaucji wraz z Potwierdzeniem Wpłaty wysłanym za pomocą e-maila jest dowodem dokonania rezerwacji.
6.    Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa w ciągu 3 dni od potwierdzenia rezerwacji wpłaconą zaliczką, nie później niż 6 dni od otrzymania dokumentu rezerwacji Wstępnej, w innym przypadku nie przysługuje zwrot Kaucji za wynajem przyczepy. Kaucja stanowi w tym przypadku zabezpieczenie przed rezygnacją.
7.    Wynajmujący w dniu przyjazdu zobowiązany jest zgłosić się pod numerem kontaktowym +48 789 424 210 lub do biura Kite Crew w celu odebrania klucza.

Należy zapoznać się z regulaminem wynajmu, znajdującym się na stronie https://www.kitecrew.pl/przyczepy/.
OBOWIĄZKI  KLIENTA
8.    Wynajmujący powinien oddać przyczepę w stanie zadbanym, po posprzątaniu wnętrza przyczepy, pozamiataniu piasku oraz umyciu używanych naczyń. Jeśli przyczepa nie została posprzątana, pobiera się z kaucji 100zł.
9.    Przyczepa nie posiada podłączenia wody, do dyspozycji są krany na terenie bazy, sanitariaty na kempingu oraz łazienki. Nie korzystamy z toalet w przyczepie!
10.    Należy sprawdzać stan przedsionków, zwłaszcza po deszczu (gromadzenie się wody)
11.    Włączanie wielu urządzeń do prądu może spowodować wyłączenie bezpiecznika.
12.    Za spowodowane usterki naliczana będzie opłata pokrywająca straty lub naprawę szkód wyliczana – zazwyczaj w wysokości Kaucji.
13.    Należy przestrzegać ciszy nocnej 6-22. Ochrona kempingu interweniuje przy łamaniu przepisu ciszy nocnej. Kemping zezwala na przyjazd osób ze zwierzętami. W sezonie wszystkie opłaty w recepcji uiszczane są przez nas, Klienci nie ponoszą opłat w recepcji kempingu, włącznie z opłatą za samochód. Poza sezonem wszystkie opłaty nie są wliczane i należy je opłacić w recepcji kempingu.
14.    Doba w dniu przyjazdu zaczyna się o godz. 15.00, a w dniu wyjazdu kończy się o godz. 12.00.
15.    W przyczepie kempingowej nie może zamieszkiwać więcej osób niż ilość ustalona w rezerwacji – o chęci zameldowania większej ilości osób niż 4/5/lub 6 w odpowiednich przyczepach, należy powiadomić przy rezerwacji.
16.    Stwierdzenie przez personel Kempingu większej liczby osób zamieszkujących w przyczepie może skutkować rozwiązaniem umowy zakwaterowania z winy Wynajmującego bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty za zakwaterowanie.
17.    Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Kempingu oraz Regulaminu Wynajmu Przyczepy a jego naruszenie może skutkować wydaleniem z Kempingu bez zwrotu kosztów pobytu, jakie Właściciel poniósł za wynajem przyczepy.
18.    Nie dozwolone jest przekroczenie godziny opuszczenia przyczepy. Przekroczenie godziny opuszczenia przyczepy kempingowej skutkuje: a) wydłużeniem okresu jej najmu o kolejną dobę rodząc konieczność dopłaty za jedną dobę stawki zakwaterowania, lub b) w przypadku braku możliwości przedłużenia, czyli większości przypadków – kary w wysokości tejże stawki dziennej oraz natychmiastowa eksmisja.
19.    W przypadku dokonania zniszczeń przyczepy do 700zł wysokości Kaucji – naprawa uszkodzenia będzie obowiązkowo pokryta przez Wynajmującego, a w przypadku dokonania zniszczeń przekraczających powyższą wartość należy pokryć na miejscu w dniu wyjazdu.

Stół 200zł/szt, krzesła ogrodowe: 100zł/szt, czyszczenie tapicerki 700zł, zniszczenie jakiegokolwiek elementu we wnętrzu przyczepy (drzwi, okna, drzwiczki od szaf, przesuwane drzwi, rączki, meble itp od 700- do 2000zł).
20.    Wynajmujący otrzymuje przyczepę posprzątaną i w takim stanie powinien ją pozostawić.
21.    Koszt pozostawienia przyczepy nieposprzątanej wynosi 100 zł. Niniejsza opłata zostanie odjęta od zwracanej na koniec pobytu Kaucji.
22.    Koszt zgubienia kluczyka do przyczepy wynosi 100 zł. Niniejsza opłata zostanie pobrana z wpłaconej kaucji.
23.    W przyczepie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
24.    Wpłata Kaucji jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem Wynajmującego do jego przestrzegania.