fbpx

 

Obozy Studenckie

  • Proszę podać dane kursanta

  • Zaliczka wynosi 500zł. Formularz podaje liczbę z dwoma zerami po przecinku czyli 50000 (proszę się nie przejmować), zaraz po przejściu na stronę swojego banku liczba pokaże się jako 500,00zł
  • Zgłoszenie udziału w kursach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu szkoły ” KiteCrew ” oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

* czytaj tutaj -> Regulamin

Chałupy 6

Pozostałe kursy kitesurfingu

Nie zwlekaj zapisz się!