fbpx

 

Oboz Kite & Surf lekarski

  • Proszę podać dane uczestnika

  • Zaliczka wynosi 500zł. Formularz podaje liczbę z dwoma zerami po przecinku czyli 50000 (proszę się nie przejmować), zaraz po przejściu na stronę swojego banku liczba pokaże się jako 500,00zł. Wpłacając zaliczkę zapewniasz sobie miejsce na obozie, nie zapomnij jednak wypełnić Formularza Zgłoszeniowego.
  • Zgłoszenie udziału w kursach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu szkoły ” KiteCrew ” oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

* czytaj tutaj -> Regulamin

Chałupy 6

Pozostałe kursy kitesurfingu

Nie zwlekaj zapisz się!